Kategorier
Solceller

Solceller för lantbruk ger grön energi

Den som driver jordbruk är extremt beroende av vädrets makter. Sol och regn ska komma vid rätt tidpunkt och numera också ge ljus till solceller för lantbruk.

Vid månadsskiftet maj/juni börjar media intressera sig för situationen för lantbruket. Kommer vi att få tillräckligt med nypotatis till midsommarafton och hur torrt eller blött är det i marken? För att få foder till kreaturen behöver vallodlingar slås ett antal gånger för att få fram tillräckligt med hö. 

Idag har solen fått ytterligare en viktig roll inom lantbruket. Solen ger ljus åt tillvaron och ser till att fotosyntesen fungerar, men inte minst hjälper den till att producera elektricitet. Lantbrukets roll som grön näring accentueras genom att allt större mängd el framställs av en fossilfri energikälla.

Installation av solceller för lantbruk 

Hur förklarar vi att solceller blivit ett så viktigt inslag i ett lantbruks energiförsörjning bara under de senaste två åren? Ett viktigt faktum är naturligtvis att elpriserna stigit kraftigt av skäl som vare sig våra politiker eller en enskild lantbrukare råder över. Parallellt med detta har utvecklingen av solceller varit dramatisk. De olika komponenterna har blivit billigare och solcellernas effektivitet har ökat enormt.

Om du är lantbrukare kan du placera solpaneler på dina stalltak. Skulle du ha en outnyttjad mark kan du anlägga en solcellspark. Låt en leverantör av solceller till lantbruket hjälpa dig med att upprätta en investeringskalkyl. Om du sedan väljer att gå vidare kan du med varm hand överlåta hela projektet till leverantören av solceller.